Písmo je základní odrazový můstek našeho života s Bohem, protože v něm mluví sám Bůh. Proto je nejen vhodné, ale vlastně nutné jej číst a modlit se s ním. Je to důležité, aby náš život s Bohem nebloudil, byl autentický a zakotvený.

Někomu bude možná připadat zbytečné používat nějaký "mustr", který tady nabízíme, ale i tak prosté věci jako je modlitba s Písmem má svá pravidla a doporučeníhodné kroky, protože pak vede k cíli. Tím netvrdíme, že je jen tato jedna možnost, ale osvědčila se a proto ji nabízíme dál.

Modlitba s Božím slovem ve společenství
(každý má v ruce svou bibli nebo vytištěný text, sedíme kolem stolu či v kroužku, je vhodné  zapálit svíčku)


1) Prosba o Ducha svatého – případně píseň k Duchu svatému


2) Dvakrát přečíst text pomalu a nahlas (vedoucí určí předem, kteří dva budou číst; při prvním čtení spíše nasloucháme, při druhém sledujeme text očima).


3) V tichu si každý přečte text ještě jednou.


4) Každý může říci nahlas větu nebo sousloví, které ho oslovilo (vedoucí začne). Nepřidáváme vlastní komentáře, jen opakujeme Boží Slovo. Každé necháme chvilku doznít, nasloucháme tomu, co říkají druzí. Jestliže nás osloví další slovo nebo věta, můžeme promluvit i vícekrát. Nevadí, když znovu zazní něco, co už vyslovil někdo jiný.


5) Na závěr vedoucí přečte ještě jedenkrát celý text nahlas.


6) Sdílíme se o tom, proč jsme vyslovili tu nebo onu větu, co a proč koho oslovilo při čtení, příp. co ho oslovilo až po výrocích druhých. Nehledáme teoretické významy, ale osobní oslovení, tedy souvislost Slova se mnou a s mým životem. Sdílení nemá předem určené pořadí, můžeme někoho vyzvat, ale nesmíme ho nutit.


7) Závěrečná modlitba: může ji krátce vyslovit vedoucí za všechny (pokud už čas vypršel) nebo se může více rozvinout ve společné chvály a prosby.