P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

Narodil se 20. 5. 1956 v Malém Beranově, okr. Jihlava. Po studiu sedmiletého gymnázia v Jihlavě vystudoval teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po čtvrtém ročníku studia teologie byl povolán k výkonu dvouleté základní vojenské služby u železničního vojska v Bohumíně a v Plzni. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1982 v Brně. Již v prvních letech studia teologie se setkal s Řádem karmelitánů (O.Carm.), který v té době působil v podzemí. V roce 1976  vstoupil do noviciátu tohoto řádu a přijal řeholní jméno Cyril (jež však vzhledem k totalitnímu režimu nepoužíval veřejně). Slavné sliby v této řeholní rodině složil tajně: v soukromí do rukou P. Metoděje Minaříka O.Carm. 29. listopadu 1988. 

V období totality působil jako kaplan v Pozořicích, Jedovnicích, v Brně-Zábrdovicích a ve Velkém Meziříčí. V roce 1988 byl ustanoven farářem ve farnostech Biskupice a Radkovice u Hrotovic. Po pádu totalitního režimu se stal v roce 1990 převorem a novicmistrem kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří (www.karmel.cz). Současně tam a ve dvou přilehlých farnostech sloužil jako farář. Od roku 1989 byl také konzultorem a členem kněžské rady při brněnském biskupství.

Od roku 2000 studoval spirituální teologii na Papežském institutu spirituality Tereziánu v Římě, kde roku 2005 obhájil doktorát. Od roku 2002 je externím vyučujícím na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci. V letech 2003 až 2012 byl představeným Řádu bratří karmelitánů v České republice. V letech 2012 až 2018 byl převorem v komunitě bratří karmelitánů v Praze-Liboci.

V roce 1991 společně s P. Janem Fatkou O.Carm. založili Karmelitánské nakladatelství se sídlem v Kostelním Vydří (www.kna.cz). V tomto nakladatelství sám vydal několik drobných publikací: Velké jubileum (2000), Svatodušní novéna (2001), O eucharistii (2005), Marta a Marie trochu jinak (2007), Jeho rány nás uzdravily (2008), Učednictví (2009) a Hledám tvou tvář (2011). V knize Mariánské modlitby (2006) shromáždil nejdůležitější modlitby dvaceti křesťanských století k Panně Marii. Karmelitánské nakladatelství také každý rok vydává stolní kalendář s jeho krátkými myšlenkami pod názvem Malá poselství Vojtěcha Kodeta (www.ikarmel.cz). Kompletní seznam vydaných knih a CD naleznete na tomto webu (Knihy a CD).

Začátkem osmdesátých let se seznámil se začínajícím hnutím obnovy v Duchu svatém v České republice. Nyní je členem programového týmu Charismatické konference (www.cho.cz). Od roku 2001 je členem týmu, který připravuje a organizuje letní tábory pro mládež zvané JUMP (www.jump.cho.cz). V roce 2012 se stal spoluzakladatelem neziskové organizace BAKHITA o.p.s. (www.bakhita.cz) zaměřené na pomoc lidem a rodinám na cestě od různých forem moderního otroctví. Během celého svého kněžského života se zabývá přednáškovou a formační činností, dává duchovní cvičení a věnuje se duchovnímu doprovázení.