Velikonoční přání

Možná více než kdy předtím, si v této době uvědomujeme, jak důležité je dívat se na Ježíšův život, naslouchat jeho slovu a být s ním, chceme-li dobře porozumět tomu, co se děje kolem nás a tím pádem i s námi.

více

Květná neděle (A) - videoúvod

Mt 21,1-11: Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko.

více

Všechny články

Starší články

Nejnavštěvovanější za 90 dní

Nejnavštěvovanější za rok

Nejčtenější články