"Tak Bůh miloval svět"

Jan 3,16-18: Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

více

Všechny články

Starší články

Nejnavštěvovanější za 90 dní

Nejnavštěvovanější za rok

Nejčtenější články