MARIA

Táhni nás za sebou, Královno milosrdenství

Maria jediná vskutku stojí nade všemi, zůstávajíc v plnosti slávy nezměnitelná, neboť její přebývání bylo vždycky v nebesích a vždycky byla plná Krista, toho, jejž nosila pod svým srdcem.

více

Mariina pokora

Jednou se jeden exorcista odvážil položit ďáblovi otázku: Proč se tak bojíš Marie?"

více

Neposkvrněné Srdce zvítězí

Letošní rok nás zvláštním způsobem vtahuje do Boží iniciativy, která začala ve Fatimě, trvá už 100 let, a v níž má zvláštní poslání Panna Maria - a s ní všichni ti, kteří si dají říci. Kteří jsou Bohu a jí ochotni naslouchat.

více

První soboty v měsíci

S letošním stoletým výročím zjevení Panny Marie ve Fatimě je dobré si připomenout praxi prvních sobot v měsíci, kterou Matka Boží tak doporučovala.

více