PODPOŘTE NÁS

Tyto webové stránky P. Vojtěcha Kodeta jsou jedním z nekomerčních pastoračních a evangelizačních projektů Řádu karmelitánů. Jejich provoz je hrazen ze soukromých prostředků. Váš případný finanční příspěvek bude sloužit k zajištění provozu těchto stránek, k jejich dalšímu rozvoji, popř. k podpoře ostatních našich nekomerčních projektů.

Chcete-li, můžete nás podpořit:
Číslo účtu:     601891339 / 0800
Var. symbol:   112233
 
Děkujeme Vám!
(Pro zaslání potvrzení o daru k odpočtu ze základu daně z příjmu pište na adresu: ekonom@karmel.cz)