DUCHOVNÍ ŽIVOT

Velikonoční přání

Možná více než kdy předtím, si v této době uvědomujeme, jak důležité je dívat se na Ježíšův život, naslouchat jeho slovu a být s ním, chceme-li dobře porozumět tomu, co se děje kolem nás a tím pádem i s námi.

více

Stojím u dveří a klepu... (Zj 3,20)

Je to pravda. Stojím u dveří tvého srdce dnem i nocí. Jsem tam, i když neposloucháš, i když pochybuješ, že bych to mohl být JÁ. Očekávám sebemenší náznak tvé odpovědi, alespoň zašeptané pozvání, které by mi umožnilo vstoupit.

více

Kristův křest

Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.

více

Jak prožít advent

Stojíme na prahu adventu, snad nejkrásnějšího liturgického období, které je tak trochu popelkou z hlediska liturgického slavení.

 

více

Boží přátelství

Náš Pán, Boží Slovo, přivedl lidi nejprve do služby Boží, ale potom je z této služebnosti osvobodil. Sám to říká svým učedníkům:

více