Přednáška, která zazněla na Kněžské pouti v Kostelním Vydří 15.7.2017

Vy si ji můžete nyní přehrát ze záznamu.