Při svém zjevení ve Fatimě v roce 1917 řekla Panna Maria prostým pasáčkům - "Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí."

A její příslib je pro nás velmi cenný, protože zlo, se kterým se setkáváme ve světě, je téměř hmatatelné. Se srdcem Panny Marie úzce souvisí srdce každého z nás. Mariino srdce je symbolem něčeho krásného, úžasného, čistého, symbolem vtěleného dobra a lásky. V jejím srdci přebývá Bůh ve své plnosti a ona nám své srdce nabízí jako útočiště v trápeních a obtížích našeho života. Když se u ní ukryjeme, jsme v bezpečí. Ale co máme udělat pro to, abychom se dočkali Marií a Ježíšem slíbeného vítězství? Co tato Mariina slova znamenají pro nás?

Na prvním místě je to, abychom tento příslib vůbec vzali vážně. Vítězství Boží jde postupně jak v dějinách spásy, tak v srdci každého z nás. Je to Bůh, který zápasí o srdce každého člověka, aby v něm mohl zvítězit. Aby mohl i v našem srdci plně působit, potřebuje je mít čisté, pokorné, upřímné a otevřené, a cesta mnohých z nás k takovému srdci je velice dlouhá, protože jsme komplikovaní a plní vlastních myšlenek, své neočištěnosti a svých tendencí nechat se zahltit těžkými a negativními věcmi.


Je třeba vzít vážně, že i my máme srdce, a učit se žít na úrovni srdce. Každý člověk má v srdci Boha. A podstatou života s Bohem nejsou naše zvyky ani výkony v náboženské oblasti, ale jednota srdcí. Ježíš klade důraz na tichost a pokoru srdce právě proto, že na to neklademe důraz my. Boží cesta vítězství vede skrze pokoru a tichost srdce, ve kterém dávám Bohu přednost před sebou a lásce před nenávistí. Potřebujeme se učit naslouchat Bohu jako Maria. Ona chce být naší matkou, naší starší sestrou, která nás bude učit žít život podle Božího záměru.

Promluvu, která zazněla 9. června 2017 v rámci Noci kostelů v Dačicích, si můžete poslechnout zde .

 

.