Jednou se jeden exorcista odvážil položit ďáblovi otázku: Proč se tak bojíš Marie?"

Nesmíme zapomínat, že ďábel je od přírody podvodník a lhář, a tak by si člověk raději neměl všímat, co říká. Ale jsou vzácné chvíle, kdy musí říci pravdu, protože mu to přikáže sám Bůh. Tohle byla jedna z mála příležitostí, kdy Zlý musel odpovědět pravdivě. Když mu tedy exorcista položil zmíněnou otázku, odvětil: „Z Marie máme obrovský strach, protože je příliš pokorná." Z toho pro nás plyne důležité ponaučení: buďme pokorní. Mějme na paměti, že pokora je účinnou zbraní. Ďábel vždycky nabízí člověku moc. Sám se pro svou touhu po moci stal padlým andělem a změnil se z Lucifera, nositele světla, v podvodníka. Nejvíc se bojí dvou věcí: eucharistie, protože eucharistie je pokora, která mu způsobuje porážku, a Marie, protože Maria je pokorná. Mariiným úkolem je ochraňovat nás a bránit před nepřítelem. Vzýváme ji ve chvílích pokušení, v okamžicích znechucení, kdy na nás ďábel útočí a různými způsoby se nás snaží zasáhnout. Když ji voláme na pomoc, Zlý má strach, protože Maria je viditelným znamením jeho porážky.

Převzato z knihy Maria, Matka Ježíšova, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.