Obrátit se - co to vlastně znamená?


Obrátit se znamená hledat Boha, jít s Bohem, ochotně následovat učení jeho Syna, Ježíše Krista. Obrácení není snaha o seberealizaci, protože člověk není „architektem“ vlastního věčného údělu. Nestvořili jsme sami sebe. Seberealizace je tedy protimluv a je pro nás i příliš nízkým cílem. Máme vyšší určení. Mohli bychom říci, že obrácení spočívá právě v tom, že se nepovažujeme za ,stvořitele“ sebe samých, a tak odhalujeme pravdu, že nejsme původci sebe samých. Obrácení spočívá v tom, že svobodně as láskou přijmeme, že ve všem závisíme na Bohu, našem Stvořiteli, že závisíme na Lásce. A to není závislost, nýbrž svoboda.


Generální audience, 21. února 2007

 

Převzato z knihy 365 dní s Benediktem XVI.

 

(obrázek: Unsplash)