1. Věřit Bohu víc než lidem a tuto víru vyznávat 

2. Vyvyšovat Ježíše jako Pána nad celou společností a zvlášť nad jejími představiteli

3. Číst Boží slovo, texty svatých nebo hodnotnou literaturu víc než zprávy v mediích

4. S vděčností přijímat chvíle, ve kterých mohu být se svými nejbližšími

5. Prosit za uzdravení nemocných a sílu pro ty, kteří se o ně starají   

6.  Nenechat nikoho ze svých blízkých v osamění

7. Být připraven pomoci těm, které mi Bůh posílá do cesty  

8. S důvěrou denně svěřovat Bohu sebe i druhé 

9. Nepřestat se modlit za osvobození od strachu, paniky a smutku

10. Obracet se celým srdcem k Bohu a prosit za odpuštění všeho, co mě od něho vzdálilo