První nedělí adventní každoročně vstupujeme do nového liturgického roku. Směřujeme k tomu, který po nás touží a „který přichází“. Jsme pozváni, abychom nově pozvedli celou svou pozornost ke Kristu a otevřeli se novému dobrodružství lásky s ním.

Celé evangelium nás vede k Ježíši Kristu, v něm se naplnil čas Boží přízně. V něm se uskutečnil tolik očekávaný Boží příchod mezi nás, v něm „Bůh navštívil svůj lid“ (Lk 7,16). V Ježíši můžeme přejít od touhy ke skutečnosti. Přítomný okamžik a Boží jednání v něm je tou milostí, která mne spojuje s Bohem. Je třeba nechat jednat Boha a do jeho jednání v čase vstoupit. První Ježíšův příchod v plnosti času proběhl ve skrytosti a utrpení, druhý, na konci věků, přijde s velikou mocí a slávou. Žijeme v této přesně určené situaci mezi Ježíšovým příchodem v jeho vtělení a narození, a v očekávání jeho slavného příchodu. Je to doba, ve které nás ale nenechává samotné, protože stále přichází, aby svou touhou po nás nechal růst naši touhu po něm.


Videozáznam přednášky z adventní duchovní obnovy najdete také v archivu TV NOE, která pořad připravila.