Evangelia druhé neděli adventní se ve všech třech ročních cyklech věnují osobě a poslání Pánova předchůdce – Janu Křtiteli. Jeho osoba v sobě shrnuje celý Starý zákon a propojuje ho s Novým zákonem.

Tento prorok na rozhraní epoch je předchůdcem Mesiáše Ježíše jak v životě, tak ve smrti. Janův život a jeho působení probíhají na poušti, tedy na místě, které vede ke strohosti života a k přebývání v samotě. Tahle samota však rozhodně není něčím samoúčelným, protože se jedná o stav, k němuž nás Bůh přivádí proto, abychom mohli lépe naslouchat jeho hlasu, jenž stále hovoří k našemu srdci. Pokud se člověk nezastaví a neztiší, může jen snít o tom, jak Bůh zasáhne do jeho života a jak zaslechne jeho hlas. Celý advent je časem, ve kterém máme nechat probudit své srdce, nechat ho očistit a rozhořet láskou, která není z nás. Tato proměna srdce, která nakonec ovlivní a promění i všechny naše vztahy i vnější konání,  je přípravou cesty pro Pána. To, co jistě může znamenat připravit cestu Pánu v poušti našeho života, je rozhodnout se pro něj, protože On se rozhodl pro nás. Vážit si našeho vztahu více než všech ostatních věcí. Najít si na něj čas, protože on ho má pro nás, projevit mu svou lásku, protože on nás s ní zahrnuje každý den.


 

Videozáznam přednášky z adventní duchovní obnovy najdete také v archivu TV NOE, která pořad připravila.