Třetí neděli adventní se tradičně říká „radostná“. Nejedná se ale o nějakou radost, kterou si sami vytvoříme.

Je to radost, která vytryskne ze srdce toužícího po blízkosti milovaného ve chvíli, kdy On je blízko, kdy přichází, aby se nás ujal a zahrnul nás svou láskou a vysvobodil ze všeho smutku, zmatku, starosti a prázdnoty.

Otázka, co máme dělat, kterou kladli Janu Křtiteli jeho současníci, předpokládá, že člověk pozná, že nejednal a nejedná správně, a je ochoten si nechat říci. To je veliká milost. „Co máme tedy dělat? Co máme dělat, abychom byli opravdovými věřícími?“ Tuhle otázku si klademe i my dnes, stejně jako ji kdysi kladli Janovi zástupy, celníci, vojáci… My se dnes ale neptáme Jana Křtitele, ale samotného Pána, který každému z nás chce dát konkrétní odpověď.


 

 

Videozáznam přednášky z adventní duchovní obnovy najdete také v archivu TV NOE, která pořad připravila.