Čtvrtá neděle adventní je ve všech třech liturgických cyklech zaměřena na Pannu Marii a její prožívání očekávání příchodu Mesiáše a narození Ježíše. Ona nám pomáhá zesílit a koncentrovat naše očekávání.

Pokud Advent znamená očekávání Krista, Maria je zosobněním tohoto čekání. Pro ni mělo očekávání ten nejrealističtější a nejjemnější charakter, tak jako je tomu u každé ženy, která očekává narození svého dítěte. I proto si můžeme představit Marii právě v bezprostřední blízkosti Vánoc: něžný pohled obrácený spíše dovnitř sebe než někam mimo. Panna Maria byla výjimečná otevřeností vůči Bohu a jeho záměrům s ní. Otevřeností tam, kde se zdálo, že jsou cesty zavřené, kde se Boží Slovo zdálo tak těžko přijatelné, tak neuchopitelné. Panna Maria je pro nás také veliký a nezasloužený dar lásky Boží.


Videozáznam přednášky z adventní duchovní obnovy najdete také v archivu TV NOE, která pořad připravila.