Každé liturgické období zpřítomňuje nějaké z tajemství Krista a podtrhuje nějaký důležitý aspekt našeho života, abychom ho byli schopni hlouběji prožít. Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Kristem v plnosti.

Celý náš život je čekání, přípravou na setkání, touhou po naplnění, těšením na toho, který přichází. Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak někoho. Je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít mezi nás, stát se jedním z nás, aby s námi byl, proměnil náš život a aby nás zachránil. Vyšel nám vstříc, aby nám toto setkání umožnil a usnadnil. On nás miluje a proto přišel a stále přichází. Chce přijít na každé místo, do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás. Chce proměnit svojí přítomností všechno. Potřebujeme ho, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je tedy obdobím, kdy se máme naučit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít srdce citlivé a otevřené pro Něj.


Videozáznam přednášky z adventní duchovní obnovy najdete také v archivu TV NOE, která pořad připravila.