ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

Na prahu adventu


Každé liturgické období zpřítomňuje nějaké z tajemství Krista a podtrhuje nějaký důležitý aspekt našeho života, abychom ho byli schopni hlouběji prožít. Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Kristem v plnosti.

více

Jak prožít Vánoce

Vánoce mají v sobě veliký potenciál, a to pro lidi všech životních postojů a názorů. Pokud my sami jako křesťané znovu objevíme pravý duchovní rozměr Vánoc, dáme hodnotu i všemu lidskému a rodinnému, co bývá s Vánocemi spojeno, a máme co nabídnout i ostatním. Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní, abychom zavčas připravili dárky pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je to často jinak, než bychom chtěli. Někdy proto, že v atmosféře očekávání a vypětí se vše pokazí nějakým nedorozuměním nebo dokonce konfliktem. Jindy je místo pokojné vánoční pohody u nás dusno jen proto, že máme každý jiná očekávání, jinou představu, nebo si nedovedeme zorganizovat čas a rozvrhnout síly. Bylo by škoda si nechat vzít a pokazit to, nač jsme se celý advent připravovali. Co tedy dělat pro to, abychom Vánoce prožili hezky tak, jak po tom toužíme, a přitom abychom je jako věřící lidé prožili také ve spojení s Bohem?

více

Matka mého Pána (Lk 1,39-45) - 4. neděle adventní C

Čtvrtá neděle adventní je ve všech třech liturgických cyklech zaměřena na Pannu Marii a její prožívání očekávání příchodu Mesiáše a narození Ježíše. Ona nám pomáhá zesílit a koncentrovat naše očekávání. Pokud Advent znamená očekávání Krista, Maria je zosobněním tohoto čekání. Pro ni mělo očekávání ten nejrealističtější a nejjemnější charakter, tak jako je tomu u každé ženy, která očekává narození svého dítěte. I proto si můžeme představit Marii právě v bezprostřední blízkosti Vánoc: něžný pohled obrácený spíše dovnitř sebe než někam mimo. Panna Maria byla výjimečná otevřeností vůči Bohu a jeho záměrům s ní. Otevřeností tam, kde se zdálo, že jsou cesty zavřené, kde se Boží Slovo zdálo tak těžko přijatelné, tak neuchopitelné. Panna Maria je pro nás také veliký a nezasloužený dar lásky Boží.

více

Co máme dělat my? (Lk 3,10-18) - 3. neděle adventní C


Třetí neděli adventní se tradičně říká „radostná“. Nejedná se ale o nějakou radost, kterou si sami vytvoříme. Je to radost, která vytryskne ze srdce toužícího po blízkosti milovaného ve chvíli, kdy On je blízko, kdy přichází, aby se nás ujal a zahrnul nás svou láskou a vysvobodil ze všeho smutku, zmatku, starosti a prázdnoty.

více