Většina z těch, kdo žijí v manželství a mají rodiny, jsou lidé, kteří nežijí pravděpodobně jen pro sebe a nemyslí jen na sebe.

Tak se nám mnohým ale může snadno stát, že i advent a svátky vyrábíme spíš pro druhé a sami "zůstáváme na suchu." Jenže to nejdůležitější v životě je na prvním místě zodpovědnost za můj vlastní život a hned potom za vztahy, a to na prvním místě k partnerovi či partnerce. Snadno se to zpřehází v tlaku pracovních a rodinných povinností....ale advent začíná tam, kde prožijeme nejprve tmu. Kde si člověk bytostně uvědomí, že potřebuje světlo a pomoc, kde si nelakuje věci na růžovo - a to ani v nejbližších vztazích...

Po prvotním hříchu znamená narušení vztahu s Bohem zároveň nejvíce právě také narušení vztahu mezi mužem a ženou, Co Bůh zamýšlel, když chtěl, aby muž a žena žili ve vztahu lásky, v něčem, do čeho zároveň On sám vstupuje? Jak moc jsme si nechali zatemnit Boží pohled na tento nejzákladnější krásný vztah prvotním hříchem a hříchem vůbec? A co s tím?

Záznam přednášky, která zazněla při adventní duchovní obnově v Ostravě-Přívoze v roce 2008 zde.