Co je to smrt? Je to opravdu konec? Skutečně existuje něco po smrti nebo je to jenom útěcha?

Smrt je důležitou součástí lidského života. Bohužel žijeme v době, kdy se před tématem smrti hodně uhýbá. Přitom každé setkání se smrtí by nás mělo vést k zamyšlení, že jednou ta smrt potká také nás -  a je třeba k tomu zaujmout postoj. V křesťanství smrtí začíná definitivní život, končí doba životní zkoušky v čase, který nám byl dán zde na zemi, a přicházíme do plného společenství s Bohem a s těmi, kteří nás už předešli. Ten, který za nás zemřel, také jako jediný z mrtvých vstal, a to je pro nás základní téma naší víry. 

Smrt a utrpení jsou následkem hříchu. Jediné, co přetrvá do věčnosti, je láska. Ježíš Kristus prochází smrtí společně s námi a jedině on nás může převést ze smrti do trvalého života. A nejsme -li sami na život, nebudeme sami ani na smrt.

Přednáška z kurzu Beta, který proběhl na jaře 2016 ve farnosti Praha-Liboc.
Část 8.