Když člověk uvěří, proč k tomu potřebuje církev? A proč, když věří, má být taky pokřtěn? Opravdu to tak chce Bůh, nebo si to vymysleli lidé? Co je to vlastně církev a k čemu je dobrá?


 

 

 

Ve chvíli, kdy lidé začali chodit za Ježíšem, nebyli sami, už to bylo společenství těch, které Pán povolal a začal z nich vytvářet novou duchovní rodinu lidí, kterým Bůh promluvil do života a oni na to odpověděli. Pán se mě ale neptá, koho vedle mě má oslovit a koho určitě ne :-), a tak je společenství církve skutečně "pestré." Některé z těch, které povolal, pak pověřil už na počátku službou křtu, který se stal symbolem rozchodu se starým životem a povstání k životu novému. Skrze křest dochází k vnitřní proměně člověka mocí Boží a jeho přivtělení ke Kristu.

Církví dnes nevěřící lidé myslí především organizaci, ale Ježíš chtěl, aby to byla nová rodina těch, kteří poznali Jeho lásku, vydali se Jeho cestou a jsou povoláni, aby žili v lásce a v konkrétních vztazích v rodině, společenství, farnosti...

Přednáška z kurzu Beta, který proběhl na jaře 2016 ve farnosti Praha-Liboc.

Část 5.