Je nebo není křesťanství určené pro moderního člověka? Proč bychom se dnes měli zabývat něčím, co se stalo před dvěma tisíci lety, tak daleko od nás? Může vůbec ještě Bůh něco říci nebo přinést dnešnímu člověku?

V křesťanství ale nejde na prvním místě o složitou nauku, zvyky nebo snad dokonce morálku. Jediné, co je v něm skutečně podstatné, je naše osobní zkušenost s Bohem, skrze kterou nám Bůh jakoby "nasvítí" vše, co jsme do té doby načetli a slyšeli, jako něco, co se nás osobně dotýká. Bez zkušenosti s živým Bohem se člověk jen velice těžko vyrovnává v životě s náročnými věcmi, které sám prožil a které jsou kolem něj. Křesťanství má co nabídnout každému člověku, který alespoň trochu hledá - protože zde jde o hledání a nalézání osobního vztahu důvěry v Boha, kterého jsem poznal. Náš Bůh totiž není Bohem kostelů, ale života a lásky, a je jediný, kdo je schopen nás životem vést a provést tak, abychom se skutečně stali sami sebou. 

1. přednáška kurzu Beta, který proběhl na jaře 2016 ve farnosti Praha-Liboc.