Každá naše představa Boha je ovlivněna naší osobní zkušeností, tím, co jsme prožili, slyšeli, četli - ale je dobře nemít hotovou odpověď na otázku, kdo je Bůh, protože k poznání Boha docházíme všichni postupně a celý život.

Pro toto poznání je důležitý náš vztah k Ježíši Kristu, který jediný se stal člověkem a stal se jím proto, aby nám přišel říci o tom, jaký Bůh skutečně je.

Když se tedy ptáme, jaký Bůh je doopravdy, je dobré se ptát Ježíše, je dobré vnímat skrze evangelia, jak Ježíš sám zakoušel Otce a jak o Otci mluví. Jak nám ukazuje, že se se Boha nemusíme bát, že Bůh není ten, kdo člověka posuzuje nebo trestá, ale je tím, kdo nás přijímá takové, jací jsme. Kdo touží po tom, abychom byli šťastní v Jeho blízkosti, abychom byli lidmi, jaké nás zamýšlel, lidmi plnými lásky, dobroty, vnitřní radosti, pokoje a štěstí.

2. přednáška kurzu Beta, který proběhl na jaře 2016 ve farnosti Praha-Liboc.