Jak souvisí Bůh s realitou mého života a co vlastně chce? Jestli Bůh se mnou má svůj plán, jak poznám, co po mě On chce? Tyto otázky si člověk určitě začne klást, když vezme Boha ve svém životě jen trochu vážněji a když začne přemýšlet o smyslu a cíli života.

Mnozí se jen zaleknou toho, zda když se o Boha začnu více zajímat a  více se mu přiblížím, jestli neztratím svoji svobodu, jestli mi tento Bůh najednou nezačne předepisovat, co mám dělat. Boží vůle ale není diktát. Jediný Bůh mi může dát schopnost rozlišovat a vést mě k volbě dobré možnosti z těch dalších dobrých, která je určena jen pro mě - protože On jediný mě opravdu zná a miluje. A jsem-li člověkem otevřeného srdce, který si nechá do života mluvit a touží naslouchat Bohu i druhým, mám velikou šanci, že budu v životě volit správně a zároveň také porostu v lásce, která je smyslem a cílem celého života

3. přednáška z kurzu Beta, který proběhl na jaře 2016 ve farnosti Praha-Liboc.