A může Bůh v utrpení pomoci? A bylo opravdu nutné, aby i Boží Syn tolik trpěl? Jako křesťané hlásáme, že Bůh je láska, je dobrý, něžný, jde mu o člověka - jak to tedy jde dohromady s utrpením?

Utrpení je tajemství - pro nás všechny. Stojíme před něčím, co nás přesahuje. Bůh určitě utrpení pro člověka nechce a nikdy je nechtěl. Bolest a utrpení je následek vzdoru proti Bohu - nejprve andělů a poté lidí. Je to následek všeho nesouladu kolem nás. Každé nedobro, zlá myšlenka, zlý skutek plodí další zlo, nelásku, nenávist - množíme zlo. Je-li však utrpení a zlo ve světě následkem vzdoru proti Bohu, musí se také tímto způsobem odstranit. Nemůžeme zcela prohlédnout smysl utrpení, ale Ježíš svým dobrovolně přijatým utrpením tajemně vstoupil do utrpení každého člověka a může mu dát smysl. Postupně na své cestě objevuji, že je se mnou ve všem těžkém, co prožívám, a že dokonce když dokážu s Jeho pomocí přijmout to, co nejsem schopen změnit, že se to může tajemně proměnit v dobro. To může udělat jenom Bůh.

Přednáška z kurzu Beta, který proběhl na jaře 2016 ve farnosti Praha-Liboc.
Část 6.