Setkání cizoložné ženy s Ježíšem, jak nám je zaznamenal evangelista Jan, nás uvádí do středu Ježíšova poselství, který nepřišel soudit, ale zachránit, a to tím, že sám bude odsouzen.

Předvedení dopadené hříšné ženy při cizoložství bylo jen záminkou k obžalování Ježíše. Úděl této ženy padne skutečně na Ježíše. Ona díky Kristu unikla kamenování, ale Ježíše nakonec odsoudí na smrt.
Odpuštění nepopírá skutečnost zla, naopak ho potvrzuje, ale nenechá ho triumfovat, zbaví ho jeho ničivé síly. Láska, kterou hříšnice přijímá skrze Ježíšovo odpuštění, ji ospravedlňuje a vrací lidskou důstojnost. Odpuštění je nezasloužený dar, který nám dává schopnost odpouštět druhým, a tím se více připodobnit Pánu.

 

Přednáška na téma "Odpuštění" zazněla na Gruni na podzim 2015, její záznam naleznete archivu TV NOE, která pořad připravila.