Podobenství o milosrdném Samaritánu je jakousi miniaturou Boží tváře, kterou Bůh postupně zjevoval v celém Písmu svatém a definitivně odhalil v Kristu. Ježíš je nám představen jako ten, který nás našel okradené, zbité a polomrtvé na naší životní cestě, který má s námi soucit, k nám se sklání a nás uzdravuje a zachraňuje. My jsme těmi, kteří se nechali okrást. Zjevné je také, co Pán po nás chce, když v závěru podobenství říká: „Jdi a stejně jednej i ty!“. Přesto však tento text skrývá pro nás velmi silné evangelní poselství, které je třeba v něm odkrýt.

 

 

Přednáška na téma ´Milosrdný Samaritán´ zazněla na Gruni na podzim 2015, její záznam naleznete v archivu TV NOE, která pořad připravila.