Mezi křesťany existuje velmi rozšířené mínění, že Bůh Starého zákona je Bohem spravedlivým a trestajícím, zatímco Bůh Nového zákona je milosrdným a laskavým. Není snadné rozumět některým textům ze Starého zákona, ale jedno je jisté: Bůh je jeden a je stále stejný, jen postupně se v dějinách spásy zjevoval takový jaký je a vrcholem jeho zjevení je Ježíš Kristus.

Pojmu milosrdenství lépe porozumíme, když pochopíme biblický výraz srdce. Srdce v Bibli není jen životně důležitý lidská orgán, ale označuje antropologicky střed člověka, sídlo jeho citů, myšlení i rozhodování. Bible mluví o tom, že i Bůh má srdce. V Ježíši Kristu se s láskou a milosrdenstvím Boha můžeme konkrétně setkat. 

 

Přednáška na téma ´Srdce Boha´ - zazněla na Gruni na podzim 2015, její záznam naleznete v archivu TV NOE, která pořad připravila.