Ježíš je tváří Otce, jak řekl papež František, mohli bychom říct i „prodlouženou rukou“ Otce. Byl to “Duch Hospodinův“, v jehož moci Ježíš všechno dělal a říkal. Proto celý jeho život, všechno, co hlásal a konal, bylo zjevením Otcova milosrdenství.

Milosrdenství je láska, která se projevuje ve vztahu k trpícím, hříšným a nešťastným. Už z Ježíšových prvních slov v Nazaretské synagoze je zřejmé, jak chápe své poslání, a celé další veřejné působení se odehrávalo v tomto světle. Lze říci, že Ježíš Kristus je ztělesněním Otcova milosrdenství, které se pak dotýká našich životů v mnoha podobách, odpovídajících různým projevům naší slabosti a potřebnosti. Když přijmeme Ježíše s jeho životní cestou a s jeho učením bez výhrad, dostaneme milost přijmout také svou životní cestu a sami sebe, svůj život s jeho obyčejnostmi a slabostmi.

Přednáška na téma ´Tvář Otcova milosrdenství´ - zazněla na Gruni na podzim 2015, její záznam naleznete v archivu TV NOE, která pořad připravila.