Celá 15. kapitola Lukášova evangelia zjevuje Otcovo srdce skrze Ježíšovo slovo a jednání. Je věnována ztraceným. Křesťanství není sekta čistých a dokonalých, ale naopak. Církev je společenství hříšníků, kteří zakoušejí Boží milosrdenství. A musí stále zůstat otevřená pro hříšníky. Tato podobenství mluví o obrácení. Obrátit se však nemá hříšník ke spravedlnosti, ale spravedlivý k milosrdenství. V podobenství o ztracených dochází k převrácení, typickému pro každou situaci, ve které vystupují farizeové: hříšník je ospravedlněn a tzv. spravedlivý se ukáže jako hříšník, aby i on pak mohl být ospravedlněn. Každý bez výjimky potřebuje zažít Boží milosrdenství.

 

Přednáška na téma ´Ztracení´ zazněla na Gruni na podzim 2015, její záznam naleznete v archivu TV NOE, která pořad připravila.