Rybník Bethezda, v překladu „Dům milosrdenství“, byl místem, kde se u Ovčí brány shromažďoval dobytek pro chrámový kult a současně tam lehávalo mnoho nemocných čekajících na uzdravení. Právě mezi ně přišel sám Pán, aby se jich ujal. Mezi nimi byl i jeden ochrnutý již 38 let. Ježíšovo setkání s ním je modelovou situací, jak Pán jedná s námi, kteří jsme zatíženi svými hříchy a ochromeni svými slabostmi. Naše rodina i naše společenství se mohou na první pohled jevit jen jako místa bolesti a slabosti, ale i ony se mohou stát „domem milosrdenství“, když v nich dáme prostor Ježíši a jeho konání.

 

Přednáška na téma ´Dům milosrdenství´ zazněla na Gruni na podzim 2015, její záznam naleznete v archivu TV NOE, která pořad připravila.