Šestá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Křesťan v duchovní pubertě“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 14. 2. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.