Desátá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Život jako poslání“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 13. 6. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.


Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení našeho osobního křesťanského života.