Další, již třináctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Náboženské pokrytectví“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 11. 11. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.

 

Fotografie: jump.cho.cz