Osmá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Krušná výchova“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 11. 4. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.
Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení našeho osobního křesťanského života.