Další, již jedenáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Nikdo nezná Otce“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 12. 9. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.