Další, již patnáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Není zázrak jako zázrak“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 9. 1. 2020. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.