Další, již dvanáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Nepřijatelný Mesiáš“.

Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 10. 10. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na tomto odkazu.