Všechny články

Ukázal jim ruce a nohy (Lk 24,36-49)

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha.

více

Stojím u dveří a klepu... (Zj 3,20)

Je to pravda. Stojím u dveří tvého srdce dnem i nocí. Jsem tam, i když neposloucháš, i když pochybuješ, že bych to mohl být JÁ. Očekávám sebemenší náznak tvé odpovědi, alespoň zašeptané pozvání, které by mi umožnilo vstoupit.

více

3. neděle velikonoční (B) - videoúvod

Lk 24,35-48: Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha.

více