Všechny články

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - videoúvod

Lk 10,1-9: Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.

více

Otec a Syn

Promluva zazněla na duchovní obnově pro muže v Rychnově na Moravě (4.-5. 5. 2024)

více