Všechny články

Jak prožít advent

Stojíme na prahu adventu, snad nejkrásnějšího liturgického období, které je tak trochu popelkou z hlediska liturgického slavení.

 

více

"Kým jsem pro tebe?"

Mt 16,13-20: Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ 

více