Letošní rok nás zvláštním způsobem vtahuje do Boží iniciativy, která začala ve Fatimě, trvá už 100 let, a v níž má zvláštní poslání Panna Maria - a s ní všichni ti, kteří si dají říci. Kteří jsou Bohu a jí ochotni naslouchat.

To není vůbec samozřejmé, protože i nejvyšším církevním představitelům dlouho trvalo, aby vzali vážně to, co Panna Maria lidem vzkazovala. Co tedy Mariina věta "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" a celé její poselství předané ve Fatimě znamená pro nás?

Je to veliká milost, jestli si také nás Bůh přivedl k tomu, abychom přijali Jeho poselství a byli ochotní být nástrojem Božím v tomto světě. K tomu, abychom byli ochotni upřednostnit Jeho pohled na věc před svým a stali se poslušnými. Nevíme, proč Bůh některé věci dělá a jiné nedělá, proč některé lidi uzdravuje a jiné neuzdravuje, a jako lidé bychom to možná chtěli dělat úplně jinak. Naším úkolem ale není radit Bohu, naším úkolem je poslouchat a důvěřovat.

S prostými dětmi, kterým se zjevila, počítá Panna Maria stejně, jako počítá s námi. Její srdce chce zvítězit skrze konkrétní lidi, jako jsme my. Ježíš mohl svět zachránit svou smrtí zcela definitivně a hned nás všechny vzít k sobě do radosti a štěstí. Ale On chce, abychom my všichni měli podíl na záchraně světa, abychom se mu co nejvíce přiblížili, aby byl oslaven právě skrze nás, obyčejné lidi. Chce, aby Mariino srdce bylo nakonec srdcem každého z nás, abychom se stali lidmi, kteří jsou Ježíšovou a Mariinou prodlouženou rukou v tomto světě - pro záchranu všech.


Přednášku z Celostátního setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří dne 24.6.2017 si můžete poslechnout zde.