Panno Maria,
má milovaná Matko,
zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem
tvému Neposkvrněnému Srdci
se vším, co jsem a co mám.

Odevzdávám ti svůj život,
své srdce, duši i tělo.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu
a uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému,
a pomoz mi zbavit se pýchy,
egoismu a každé sebestřednosti.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede ke Kristu.
Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat,
srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek,
srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit,
srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět,
srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista,
srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
Vypros mi milost,
abych ve spojení s tebou
žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli.
Amen.

 

Další modlitby jsou obsaženy v knize Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.