O čem vlastně tedy je celé zvěstování evangelia a jak se nás to osobně týká? A proč jsme někdy tak nesnadným nástrojem v rukou Božích? Jonáš dostal po svém útěku před Bohem novou šanci - a i my ji dostáváme podruhé a stále znovu. Novou šanci zvěstovat slovo Boží a přinášet dotek lásky Boží každému člověku - to, k čemu povolal Pán každého z nás.

Zvěstování Božího slova ale neznamená, abychom říkali lidem, co si myslíme sami - a že bychom si to tak rádi někdy řekli! -  ale abychom se chovali jako Pánovi proroci. Chceme-li dobře zvěstovat evangelium, musíme se napřed sami dívat, jak Ježíš zvěstoval Otce nám a jak On sám nás chce vtáhnout do tohoto poslání. Prorok je povolán k tomu, aby předával lidem, co koná Bůh - a vždycky, když chybí prorocký prvek, se církev začne stávat více organizací než organismem. Jak se učit přinášet poselství evangelia způsobem blízkým Božímu srdci?

Záznam páté přednášky z postní obnovy na téma evangelizace, která zazněla v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích dne 20.2. 2015, si můžete poslechnout zde.