PŘEDNÁŠKY

Život v pravdě

Záznam přednášky, která  zazněla na začátku dubna 2022 v Kroměříži (Česká křesťanská akademie).

více