Promluva z 6. dubna 2024

Nyní si můžete poslechnout záznam promluvy.