Chtěla bych se s Vámi podělit o to, jak mne Pán uzdravil navzdory všem lékařským prognózám.

V pubertě jsem proděla mentální anorexii spojenou s bulimií, což se krutě podepsalo na mém zdravotním stavu. Měla jsem zkažené zuby, rozleptaný jícen, nemocná játra a 7 let jsem nemenstruovala. Prošla jsem všemi možnými i nemožnými vyšetřeními, podstoupila všechny možné terapie, ale bez úspěchu. Na závěr mi lékař řekl do očí, že je to smutné, ale zničila jsem si život a nikdy nebudu moci mít děti. Plakala jsem jako želva, připadala si bezcenná, nechtěla jsem takto žít. O Silvestru jsem se u svého duchovního otce rozplakala. Má hořkost a bolest byla tak hluboká, že slzy nebylo možné zastavit. Řekla jsem mu, že se vůbec necítím jako žena, ale jako nějaký hybrid, a že nemám chuť dál žít. S láskou na mě pohlédl a řekl, že se za toto se mnou pomodlí. Odcházela jsem s hlubokým pokojem v srdci, Pán naší upřímnou modlitbu slyšel. Je to tak zvláštní a ještě dnes mi vlhnou oči, když na to vzpomínám, přesně po 14 dnech, kdy dochází k dozrání vajíčka a jeho uvolnění z Graafova folikulu, jsem začala menstruovat. Byla jsem navždy uzdravena ze svého trápení.