V těchto dnech se Velehrad naplnil kněžími ze všech českých a moravských diecézí, kteří se sem sjeli na kněžskou pouť. Při té příležitosti pochopitelně zazněla i otázka, zda letos přijede papež František na červencovou pouť k oslavě jubilea svatých Cyrila a Metoděje. V pondělí tohoto týdne po svém příjezdu na Velehrad se kardinál Duka měl vyslovit, že je reálné, aby papež František přijal pozvání a na Velehrad přijel. Dokonce prý na výslovné osobní pozvání českého velvyslance ve Vatikánu Pavla Vošalíka řekl: „Mohlo by být.“

Ředitel Tiskového střediska Svatého stolce ale uvádí, že v současné době nejsou na programu papeže Františka žádné zahraniční cesty. Svatý otec poprvé opustí Vatikán až u příležitosti červencových Světových dní mládeže v brazilském Rio de Janeiro. Tím P. Lombardi vyvrátil naděje německých katolíků, kteří doufali v účast Svatého otce na národním eucharistickém kongresu, který proběhne v Kolíně nad Rýnem ve dnech 5. až 9. června, a kde se očekává účast několika desítek tisíc věřících.

Naděje na papežovu návštěvu u nás tedy nejsou velké, ale o to větší je zájem věřících i nevěřících se s ním osobně setkat. Je to zvláště v naší společnosti, která se považuje spíše za ateistickou či agnostickou než křesťanskou, docela překvapení. Po prvním měsíci své služby si papež František získává stále více sympatií pro svoji nehranou obyčejnost, pokoru a ryzost. Svými slovy a hlavně svým vystupováním upoutává pozornost, ne však na sebe, ale na Krista. Jeho hlásání je srozumitelným zvěstováním evangelia, kterým zasahuje mnohé. Už dnes je jasné, že Pán vyslyšel modlitby církve a že nám v něm dal pastýře, který je pro nás velikým darem Božím a nadějí pro nové jaro v životě církve.

Pokud si přejeme, aby papež František přijel na Velehrad a možná se za to i modlíme, bylo by dobře, abychom se především modlili za něj samotného, aby ho Pán chránil před vším zlem, posiloval ho a nadále vedl svým Duchem, aby celá církev pod jeho vedením naplnila v této době své poslání, které Pán od ní očekává. Když si modlitbu za něj zařadíme do svého pravidelného denního programu, bude to jistě dobře i pro nás.