Když Ježíš připravoval své učedníky na vyslání do světa, mluvil k nim jasně "...proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."

Neřekl nic o tom, že by si měli jen honem vyhrnout rukávy a běžet rychle do práce, aby ta sklizeň byla co největší...ale právě přesně to my často děláme. Zapomínáme, kdo je skutečným Pánem žně, a nebereme vážně to, že Pán nehledá perfektní výkonné pracovníky, ale lidi, kteří jsou na prvním místě ochotní poslouchat Boha. Pro svůj plán šířit své slitování a odpuštění potřebuje Bůh skutečně každého z nás - ale není jiné cesty, jak sloužit v Jeho jménu potřebným, než se stát nejprve sám potřebným a potřebovat Jeho pomoc. Bůh je ten jediný, který stále, znovu, bez míry obdarovává a odpouští - a čeká, jestli i já budu chtít pokračovat v Jeho misii. Jeho, ne své vlastní. Nic víc...
 
Záznam 2. přednášky, která zazněla 15. 6. 2014 na festivalu Slezská lilie v Ostravě-Kunčičkách.Vyrobila TV NOE.