Záznam mše svaté, sloužené 15.6. 2014 na festivalu Slezská lilie v Ostravě-Kunčičkách.


 

 Vyrobila TV NOE.