Podstatou našeho života je nejen to, abychom poznali Boha jako toho, který nás miluje jedinečnou láskou a touží po nás, ale abychom si také uvědomili, že nám každému dává jedinečné poslání a že s námi počítá jako s těmi, kteří se mají nechat vyslat. Sami si někdy vůbec nepřipadáme tak, že bychom mohli být Bohu k něčemu užiteční - ale mnohdy je to právě tím, že se skutečnostmi, které jsou v našem životě těžké, se svojí rozbitostí, úzkostmi a strachy zůstáváme sami a nezveme do nich Ježíše.

Pán nepotřebuje silné a schopné, potřebuje ty, kteří potřebují na prvním místě Jeho samotného. Při rozeslání učedníků jim přes všechen jejich počáteční strach a uzavřenost dává dar Ducha svatého a moc odpouštět hříchy - a tuto moc chce dát také každému z nás. Přijaté a darované odpuštění tvoří nový život, nový svět, nové vztahy. Jak dovolit Bohu, aby nás uschopnil k tomu, k čemu nás povolal - obdarovávat a odpouštět?


Záznam přednášky, která zazněla 15.6. 2014 na festivalu Slezská lilie v Ostravě-Kunčičkách. 

 

Vyrobila TV NOE.