"Oni odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“ (Jan 7, 46)

 

 


Možná nám při četbě některých stránek Písma může být tak trošku líto, že zrovna my jsme nemohli být u toho, když Pán chodil a kázal na této zemi. Ale tenkrát bychom jej viděli zpovzdálí a slyšeli maximálně několikrát, zato po Letnicích s Ním můžeme být stále právě skrze živé Slovo, za kterým se skrývá Slovo vtělené - Ježíš sám. Ten, který touží být v mém srdci, prožívat se mnou úplně všechno  - a přeje si také, abych mu právě ve Slově naslouchal. Ale i Boží nepřítel velmi dobře ví, jak nebezpečné je pro jeho zlé záměry, když se sytíme Božím slovem, takže se nás od naslouchání jemu snaží odvést jakýmkoliv způsobem a k čemukoliv jinému, jen aby Slovo náhodou nemohlo změnit náš život...

Marně ale budeme otevírat slova Písma, marně se budeme ptát, když s Pánem nebudeme zároveň také žít. Pán nás touží skrze své Slovo vtáhnout do své lásky, dát nám svůj pohled na život a svou moudrost. Ale jen pokud s Ním budeme vše prožívat doslova "za ruku", budeme mít šanci slyšet i Jeho hlas. On čeká. Čeká, jestli budu chtít zůstat tím chytrým, co vše ví, nebo mu přijdu s pokorou říct - Pane, mluv, tvůj služebník naslouchá...

Záznam 2.přednášky, která zazněla při postní duchovní obnově v kostele sv. Janů u bratří minoritů v Brně 16. března 2013, si můžete poslechnout zde.