Při Ježíšově předpovědi vlastního utrpení vyjadřuje dokonce i jeho učedník Petr naprosté nepochopení Ježíšových slov. Smýšlení Boží je ale stejně i pro nás častým kamenem úrazu, je nepochopitelné, "divné". Jenže Pán mluví o svém utrpení s tím, že chce, aby jej i s ním a takového učedníci přijali, a Petrovi na jeho starosti odpovídá stručně - jdi za mne. Ani naše místo není tam, kde Pána předbíháme a radíme mu, co a jak má dělat - protože ve skutečnosti nevíme vůbec nic a jen ve světle Ducha a v blízkosti Kristova srdce se postupně učíme rozumět těm nejzákladnějším věcem. Ale Bůh se dává poznat právě těm, kdo jsou ochotni si přiznat, že se mýlí dnes a budou se zítra mýlit zase...

Proto je tak důležité, abychom byli vždy ZA naším Pánem, aby On byl pro nás první a byl tím, kvůli kterému se zříkáme svého pohledu na věc a svých představ o životě vlastním i druhých. Abychom přestali řešit sebe - protože ani Kristus nedal ničemu přednost před námi. Teprve pak můžu na sebe vzít i svůj kříž, protože už jej neponesu ze své síly, ale ze síly Boží. A vykročit za Ježíšem, který mi dnes říká - Pojď za mnou...

Záznam 1.přednášky, která zazněla při postní duchovní obnově v kostele sv. Janů u bratří minoritů v Brně 15. března 2013, si můžete poslechnout zde.